โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ


ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต

  • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 [อ่านประกาศ]
  • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 [อ่านประกาศ]

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. ตรวจสอบรายละเอียดผู้สมัคร

ตรวจสอบรายละเอียดของผู้สมัคร และไฟล์สำเนาเอกสารการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ก่อนการ Upload

2. กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มออนไลน์
ระหว่างวันที่ 3 - 12 พฤษภาคม พ.ศ 2563


3. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ทุกธนาคาร หรือผ่านทาง Moblie Banking Application จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563สมัครออนไลน์