โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติ


ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต

  • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563 [อ่านประกาศ]
  • ประกาศโรงเรียนสตรีภูเก็ต เรื่อง รับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 [อ่านประกาศ]

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. ตรวจสอบรายละเอียดผู้สมัคร

ตรวจสอบรายละเอียดของผู้สมัคร และไฟล์สำเนาเอกสารการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ก่อนการ Upload

2. กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มออนไลน์
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ 2563 ถึง วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ 2563 เวลา 16.30 น.


3. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ทุกธนาคาร หรือผ่านทาง Moblie Banking Application จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วให้รอการเปลี่ยนแปลงสถานะ 1-2 วัน

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563สมัครออนไลน์

ติดต่อสอบถาม

  • e-mail : stpk@satreephuket.ac.th
  • โทร : 088-7656-681

สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าเรียน

ในเขตพื้นที่บริการ ทั่วไป สมัครรวม
จำนวนผู้สมัคร 398 145 543
แผนการเรียน สมัครรวม
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 53
อังกฤษ - คณิตศาสตร์ 50
อังกฤษ - ฝรั่งเศส 51
อังกฤษ - เยอรมัน 40
อังกฤษ - จีน 77
อังกฤษ - ญี่ปุ่น 25
รวม 296