โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนทั่วไป


ใบสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566


เปิดรับสมัครระหว่าง
วันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ 2566