ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2566


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ IP/IPC Year 8 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป)

ลำดับที่ (Ref.# 2) ชื่อ-สกุล สถานะการสมัคร
1เด็กหญิงณดา คลายทุกข์

*การสมัครสมบูรณ์

2เด็กชายศุภรัช กิระชานนท์

*การสมัครสมบูรณ์

3เด็กหญิงวริยา ศึกหาญ

*การสมัครสมบูรณ์

4เด็กหญิงวีรดา ช่อผล

*การสมัครสมบูรณ์

5เด็กชายเสฎฐวุฒิ คงเหล่า

*การสมัครสมบูรณ์

6เด็กชายเอแดน สปอยเดอร์

*การสมัครสมบูรณ์

7เด็กหญิงAnantapa Nina Wenger

*การสมัครสมบูรณ์

8เด็กหญิงรมย์ธีรา สุขสันติ์เสรี

*การสมัครสมบูรณ์

9เด็กหญิงsiyu pang

*การสมัครสมบูรณ์

10เด็กหญิงมุกตาภา ไชยหานาม

*การสมัครสมบูรณ์

11เด็กหญิงClaudia Rauchle

*การสมัครสมบูรณ์

12เด็กหญิงนิชานันท์ ธรรมธวัชวงษ์

*การสมัครสมบูรณ์

13เด็กชายลุคก้า ลิดูโร

*การสมัครสมบูรณ์

14เด็กชายนาบีล มุฟตี

*การสมัครสมบูรณ์

15เด็กหญิงเอสิญา ขอกิตติไพบูลย์

*การสมัครสมบูรณ์

16เด็กชายแอนทอล์ล แม็กซิม เบเรนอย

*การสมัครสมบูรณ์

17เด็กชายศรัณย์พงศ์ กังแฮ

*การสมัครสมบูรณ์

18เด็กหญิงทิพย์วารีว์ กุลวิศิษฏ์

*การสมัครสมบูรณ์

19เด็กหญิงอัยน่าก์ สันโต๊ะโส๊ป

*การสมัครสมบูรณ์

20เด็กหญิงพัณณิตา อรรถประจง

*การสมัครสมบูรณ์

21เด็กหญิงฐิติวรดา กิ่งทอง

*การสมัครสมบูรณ์

22เด็กชายกีรติ เจริญพานิช

*การสมัครสมบูรณ์

23เด็กหญิงฌามินนี่ โรมินทร์

*การสมัครสมบูรณ์

24MissValentyna Sheludko

*การสมัครสมบูรณ์

25MissTanyamas Yodtasarn

*การสมัครสมบูรณ์

26เด็กหญิงทาร์นญ่า เทอร์เนอร์

*การสมัครสมบูรณ์

27เด็กหญิงยัสมิน เซลินเนอร์ เทาเฟนบาค

*การสมัครสมบูรณ์

28MasterAlex Maiorana

*การสมัครสมบูรณ์

29เด็กชายจอห์น อชิระ โมลด์เดอร์

*การสมัครสมบูรณ์

30เด็กหญิงโมน่า โมฟี่

*การสมัครสมบูรณ์

31เด็กหญิงBoonkiti Bella Rae Haeg

*การสมัครสมบูรณ์

32เด็กหญิงแก้วเก้ากีรติ บรรจงกิจ

*การสมัครสมบูรณ์

33เด็กหญิงพราวภัสร์ฌาน์ จันทราอุทัย

*รอการชำระเงิน

34เด็กหญิงเบลล่า เห้งสีป้อง

*การสมัครสมบูรณ์

35เด็กหญิงศุภิสรา ศิวาภรณ์จงจิต

*การสมัครสมบูรณ์

36เด็กหญิงสุพิชญา สมัยกาญจน์

*การสมัครสมบูรณ์

37เด็กหญิงปัญญาณัฏฐ์ สมตัว

*การสมัครสมบูรณ์

38เด็กหญิงอลิษา จิตพิภพ

*การสมัครสมบูรณ์

39Masterdelwyn raksangob

*การสมัครสมบูรณ์

40MissJimin Park

*การสมัครสมบูรณ์

41เด็กหญิงฟานี วารี

*การสมัครสมบูรณ์

42MissMikaela Martina Ronee Martin

*การสมัครสมบูรณ์

43เด็กหญิงนิปูตู อาสต้า ซินตา สงวนนาม

*การสมัครสมบูรณ์

44เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ทองทิพย์

*การสมัครสมบูรณ์

45เด็กชายAleksandr Anttonen

*การสมัครสมบูรณ์

46เด็กชายปัญญา สั่งแสง

*การสมัครสมบูรณ์

47เด็กหญิงลาวีเนีย กรนิกา ซานฟอร์ลีนี

*การสมัครสมบูรณ์

48เด็กชายสรศักดิ์ เสมาตระกูล

*รอการชำระเงิน

49เด็กชายณัฏฐกิตติ์ เก้าแสง

*การสมัครสมบูรณ์

50เด็กหญิงเจซซามิน ดูจาดีน

*การสมัครสมบูรณ์

51MasterLISIN DAVID

*ขาดคุณสมบัติ

52MissOLIVIIA LISINA

*ขาดคุณสมบัติ

53เด็กหญิงลภัสรดา อารามรักษ์

*การสมัครสมบูรณ์

54เด็กหญิงพิมw์ลภัส ขันทีท้าว

*การสมัครสมบูรณ์

55เด็กหญิงเอมม่าสุนิสา แวร์เนอร์

*การสมัครสมบูรณ์

56เด็กชายทองธัช หิรัณ์เศรษฐี

*การสมัครสมบูรณ์

57เด็กหญิงณฐอร เจียมตัว

*การสมัครสมบูรณ์

58เด็กหญิงภาวินี สุขสว่าง

*การสมัครสมบูรณ์

59เด็กชายพลอยพรรณ เจริญพร

*รอการชำระเงิน

60เด็กหญิงฟาลัค ราซซัค วิวัตน์ฐานิต

*การสมัครสมบูรณ์

61เด็กหญิงสุทธาสินี ทำนุดี

*การสมัครสมบูรณ์

62เด็กชายจักรภัทร จันทร์ไสว

*การสมัครสมบูรณ์

63Miss๋Kamonchanok Sukasame

*การสมัครสมบูรณ์

64เด็กหญิงอลีน่า ภัทรินทร์ จอห์นสัน

*การสมัครสมบูรณ์