ระบบรับนักเรียนปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสตรีภูเก็ต


ใบสมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566