ระบบรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ: