โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ระบบรับนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และไฟล์สำเนาเอกสารการสมัครพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าก่อนการ Upload

2. กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครจากแบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่าง

3. พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

พิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน นำไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือผ่านทาง Moblie Banking Application ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น

4. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครพร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

สมัครสอบ

edu1